AI is overal, zelfs in de gezondheidszorg

AI is overal, zelfs in de gezondheidszorg

Denken we aan trends voor 2024, dan springt kunstmatige intelligentie (AI) er meteen uit. De ongeziene ontwikkelingen in de wereld van technologie en AI gaan op alle vlakken een invloed hebben, ook op onze gezondheid, het klimaat en een duurzame maatschappij.

Bleef AI tot voor kort nog iets voor een selecte groep, dankzij het succes van bijvoorbeeld ChatGPT sloop artificiële intelligentie het leven van het grote publiek in. De technologische trends hebben tot doel ons leven gemakkelijker te maken, de planeet te beschermen en bij te dragen aan een gezondere toekomst voor ons allemaal. Bij Read My Lips vind je sprekers die helemaal mee zijn.

Maatschappij

De kwantumsprongen in de technologische vooruitgang leiden volgens Filip Van den Abeele naar een onvermijdelijke Vierde Industriële Revolutie. We staan voor een nieuw tijdperk, waarin innovatie aanleiding geeft tot disruptie en ontwrichting van ons economisch weefsel. Filip, ingenieur en ondernemer, schetst de aardverschuivingen die Industry 4.0 kan veroorzaken in diverse domeinen zoals de maakindustrie en de materiaaltechnologie, landbouw en voeding, ICT, geneeskunde en gezondheidszorg, groene energie, mobiliteit, financiën …

Future artificial intelligence is more focused on compassionate, caring, and creative intelligence than just hard intelligence.
– Amit Ray

International keynote speaker en tech-lover Nancy Rademaker beseft dat mensen van nature een weerstand tegen veranderingen hebben. Die ontnemen ons de controle en dat boezemt angst in. Toch hoort verandering onmiskenbaar bij het leven. Nancy loodst je door de wereld van de technologie, met de focus op hoe de mens hierdoor verandert en hoe bedrijven daar best op inspelen. Technologie kan je inzetten om zaken weg te halen die we toch al niet leuk vonden. Zo rest er ons meer tijd voor die dingen waar we als mensen juist goed in zijn, zoals creativiteit, empathie en strategie.
Op pertinente vragen over jobs van de toekomst en over een wereld waarin technologie een steeds belangrijker plaats inneemt, weet Stijn Derammelaere het antwoord. Stijn heeft oog voor de sociale, economische en maatschappelijke impact van artificiële intelligentie. Op het vlak van mobiliteit en in de medische wereld kan AI een grote bijdrage leveren.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg neemt AI stilaan een plaats in bij het helpen van artsen en gezondheidswerkers voor zowel het stellen van diagnoses als het vinden van de juiste behandelingen. Dit betekent dat we snellere en nauwkeurigere zorg krijgen, waardoor levens worden gered en gezondheidsproblemen effectiever worden aangepakt.

Spreker Koen Kas is een visionair op het terrein van de gezondheidszorg. De gerenommeerde bioloog annex oncoloog noemt zichzelf een delight thinker. Delight staat daarbij voor de bijna magische, maar echte ervaring, die men nog nooit associeerde met iets, in zijn geval de gezondheidszorg. Ze baseert bijna altijd op dingen waarvan je niet wist dat je ze niet wist.

Trends are meaningless. Your actions are what matter.
– Henry Coutinho-Mason

Dankzij het gebruik van technologie kunnen we, volgens Koen, uiteindelijk komaf maken van ziektes. Hij spreekt over voorspellende gepersonaliseerde preventie. Door de kennis van de genetica vandaag, kunnen we 20 tot 25 procent van onze ziektes voorspellen. De andere 75% voorspellen we door dat wat we doen in ons dagelijks leven te capteren met sensoren, met software. Samen geven ze je alle info over wat er op de dag gebeurt voor een ziekte. Bijgevolg kan je het gaan voorspellen en bijsturen om dat niet te laten gebeuren. Met een heel team werkt Koen er hard aan om die technologie binnen te brengen bij bedrijven, bij ziekenhuizen en nu ook bij overheden.

Volgens Christophe Jauquet, auteur van het boek Healthusiasm en host van de gelijknamige podcast, zal die missie zeker slagen. Zelf kent hij alle healthusiasm-trends. Mensen zijn vandaag vol enthousiasme om gezond en gelukkig te leven. De trend verklaart ook wat mensen van producten, diensten en ervaringen verwachten in hun zoektocht naar zelfactualisatie van die gezondheid. Christophe inspireert ook bedrijfsleiders om gezondheid en welzijn te integreren in de kern van hun bedrijf. Een van de stappen daarin is het zoeken naar oplossingen binnen de eigen genetica.

Klimaat

Van de gezondheidszorg naar het klimaat is slechts een kleine stap voor Sam Proesmans. Uiteraard kunnen we met behulp van AI het weer en klimaatveranderingen nauwkeuriger voorspellen. Dit helpt overheden en gemeenschappen om zich voor te bereiden op extreme weersomstandigheden en de effecten van klimaatverandering te verminderen. Sam linkt onze gezondheid aan die van de planeet.

The most urgent need is not to have more powerful AI but to become smarter at where and how we use AI.
– Lambert Hogenhout

De internist, spoedarts en master in de Volksgezondheid streeft naar een betere wereld: een wereld met minder klimaatverandering, minder milieuverontreiniging, minder armoede, minder ziekte, meer gezondheid en meer onderwijskansen. Public health is voor hem de omgeving rondom ons, de lucht die we inademen, het water dat we drinken, de weg die we afleggen tussen thuis en werk. Het is een maatschappij die vrede waarborgt en zorgt voor degelijk onderwijs, afvalophaling, veilige fietspaden, zuiver water, propere lucht, gezondheidspromotie, enzovoort. Kortom: het is de gezondheid van de samenleving. Dat elk gedrag daarop invloed heeft, bepleit hij in zijn jongste boek Wat maakt het uit. Voor Sam zou elke zorgverlener ook een klimaatambassadeur moeten zijn.

En zoveel meer

Nog heel wat meer sprekers dekken alle trends die ontspringen uit het omarmen van AI. Eddy Willems is een expert op het vlak van cybersecurity, Jochen Roef bespreekt hoe het hr-departement de ‘war for talent’ kan beëindigen als angst voor AI getransformeerd wordt in samenwerking met AI en Dado Van Peteghem helpt organisaties met hun innovatievisie en -strategie om klaar te staan voor het tijdperk van samenwerking tussen mens en machine. Om werkelijk alle mythes van de waarheid te ontrafelen, boek je Geertrui Mieke De Ketelaere, auteur van Mens versus Machine, Artificiële intelligentie ontrafeld. Of wat dacht je van Jeroen Baert, vast panellid van de podcast Nerdland die naast komiek ook computerwetenschapper en wetenschapscommunicator is. Hij neemt informerend én entertainend de huidige buzz rond AI op een humoristische en kritische manier onder de loep.

Dankzij al deze experts blijft er geen vraag onbeantwoord over artificiële intelligentie. Wie van deze sprekers nodig jij dit jaar uit?