Peter Adriaenssens

Spreker
Nederlands
Frans
Engels
Foto van Peter Adriaenssens

Em. Prof. dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, wist met zijn unieke gave op toegankelijke wijze kennis voelbaar te maken. Met veel compassie en durf wist hij gevoelige thema’s aan te raken tijdens zijn lezing over trauma. De sporen van trauma en geweld en de gevolgen op psychisch, lichamelijk en emotioneel vlak werden inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt. Thema’s als wanhoop, pijn, leegte, eenzaamheid en ouderschap werden niet geschroomd. Op een zeer integere wijze beantwoordde Peter de vele vragen uit het publiek. Er werd inzicht geboden in de rollen en patronen die slachtoffers van geweld jarenlang gevangen kunnen houden.

H.L. lotgenotenvereniging traumaslachtoffers

Leidinggevende

Foto van micro

De inkijk in het complexe opvoeden vandaag was een steun in de rug.

P.B.

Deelnemende moeder-leerkracht