De keukengeheimen van econoom Stijn Baert

Stijn Baert

Burgerlijk ingenieur en doctor in de economische wetenschappen, Stijn Baert, is als arbeidseconoom verbonden aan de Universiteit Gent. De focus van zijn onderzoeken ligt op werkloosheid en inactiviteit, gelijke kansen en werk en gezondheid. Hij publiceert deze in gereputeerde vakbladen, vanwaar ze overvloedig vermeld worden in nationale en internationale media. Over al deze thema's is Stijn een bevlogen en inhoudelijk zeer sterke spreker.

Stijn Baert

De man die in zijn zoektocht naar de lekkerste steak in elke Vlaamse brasserie de biefstuk met frieten gaat proeven en evalueren, houdt erg van zijn vak. Wanneer men denigrerend over economie spreekt, voelt hij zich geroepen om in de verdediging te gaan. Economie is absoluut een wetenschap, stelt Stijn rigoureus. Ook in de economische wetenschap werkt men via inductie en deductie, in combinatie met data, naar onderzoeksresultaten toe. Maar voor veel mensen is het gemakkelijker om het af te doen als een pseudo wetenschap. Dan hoef je er niet naar te luisteren. Wie interesse heeft in politiek en/of economie krijgt met een keynote van Stijn Baert een unieke kans om meer inzicht te krijgen in wat er leeft binnen onze economie. Rond drie thema's – de war for talent, uitdagingen op onze arbeidsmarkt en discriminatie – raakt de professor opvallende cijfers aan, maar probeert zijn keynote tegelijk laagdrempelig en entertainend te houden.

De war for talent: over de brand, de puzzel en de vijver.

Kon je als werkgever ooit kiezen uit verschillende perfecte kandidaten, tegenwoordig kan de kandidaat kiezen uit potentiële werkgevers, hoor je overal. Stijn formuleert het anders: de puzzel tussen de beschikbare werkzoekenden en vacatures past niet én de vijver waar werkgevers uit moeten vissen is te klein door de hoge inactiviteit in ons land. We stevenen van een recordaantal vacatures af op een recordaantal gemiste kansen. In zijn keynote analyseert de econoom deze stellingen.
Dreigen bedrijven echt met de stijgende loonkost helemaal uit de boot te vallen?  Volgens recent onderzoek hebben acht op tien bedrijven nog extra middelen achter de hand voor wanneer er in ‘the war for talent’ een talent passeert. Dit geldt vooral voor wie solliciteert voor een functie in het middenkader of hoger management. Voor mensen die minder inwisselbaar zijn en waarvan de werkgever weet dat ze goed werk leveren. Voor de lagere kaders of voor lager geschoolden, geldt de 'war for talent' veel minder.
Met enkele oplossingen gericht aan het beleid, sluit Stijn zijn keynote af.

Uitdagingen voor onze Vlaamse en Belgische arbeidsmarkt

In een interview bij De Morgen kopt Stijn: ‘1,3 miljoen mensen tussen de 25 en 64 jaar in ons land werkt niet en zoekt ook geen werk.’ Dit zijn de inactieven. Bij hun pogingen om meer mensen aan het werk te krijgen, vergeet het beleid stelselmatig deze groep. Stijn werkt in zijn keynote met de metafoor van de ijsberg. Enkel op de zichtbare top ligt de focus terwijl er onder de waterlijn een veel grotere arbeidsreserve ligt. België kent een normale werkloosheidsgraad. Maar in vergelijking met andere landen is een grote fractie van hen wel een jaar of langer werkzoekend. Terwijl in de politiek stemmen opgaan om de werkloosheid in tijd te beperken, gelooft de econoom niet echt in deze oplossing. Een groot deel van deze werklozen zal ook in de inactiviteit belanden. En dat is veel meer dan werkloosheid hét kernprobleem van onze arbeidsmarkt.
De professor bespreekt in deze keynote de oplossingen waar hij wel in gelooft en plaatst ze binnen de metafoor van de ijsberg.

Discriminatie in Vlaanderen: 10 jaar undercover op de Vlaamse arbeidsmarkt

Onderzoek na onderzoek laat zien dat heel wat bevolkingsgroepen niet op gelijke voet vertrekken bij de zoektocht naar een job. Ben je een 55-plussers of een jonge vrouw, heb je een migratieachtergrond of een functiebeperking, of behoor je tot de LGBTQ's, het kunnen allemaal redenen zijn waarom je naast een job grijpt. Samen met zijn team deed de professor er onderzoek naar. Onder meer achterliggende stigma's veroorzaken discriminatie. Bij oudere sollicitanten bijvoorbeeld, gaat de recruiter ervan uit dat ze minder productief, minder flexibel of minder mee met technologie zouden zijn, bovenop een hogere looneis. Een ander stigma over het inpikken van jobs door andere nationaliteiten is nog zo'n dooddoener die helemaal niet klopt. De arbeidsmarkt is niet statisch. Werk creëert juist meer werk. Knelpuntberoepen kunnen invullen, stimuleert de economie.
Stijn houdt tijdens deze keynote de hele bedrijfscultuur kritisch tegen het licht en introduceert zijn publiek in zijn keukengeheimen.

Is je interesse gewekt, je kan Stijn hier boeken.