Connecteren met Isabel De Clercq over deconnectie

Connecteren met Isabel De Clercq over deconnectie

Op 31 maart is het zover. Dan moet het recht op deconnectie opgenomen zijn in het arbeidsreglement. Zullen organisaties deze verplichting ombuigen naar iets positiefs? Zullen ze het aangrijpen als een opstap naar een dieper gaande reflectie over wat goed en duurzaam werk is? Dat laatste is alvast de hoop van Read My Lips’ spreker Isabel De Clercq.

In 2017 al brak Isabel met haar boek ‘Social Technologies in Business’ een lans voor kennisdeling via digitale tools. Ze was echter niet blind voor de overvloed aan prikkels die de nieuwe tools met zich mee zouden brengen. In haar boek schreef ze dat ‘elke kenniswerker het recht zou moeten hebben om een beperkt aantal uren per dag niet bereikbaar te zijn’. Ze pleitte dus toen al voor deconnectie. Niet alleen na maar ook tijdens de kantooruren.

Betuttelend?

Velen vinden het recht op deconnectie zoals voorgeschreven door de arbeidsdeal betuttelend. Het lijkt alsof medewerkers beschermd moeten worden. Tegen wie of wat precies? En staat dat recht dan niet haaks op de flexibiliteit die we sinds de coronacrisis hoog in het vaandel dragen? Isabel De Clercq is ervan overtuigd dat het recht op deconnectie niet paternalistisch hoeft te zijn. Meer nog: ze hoopt dat organisaties het aangrijpen als opstapje naar een dieper gaande reflectie over goed en duurzaam werk.

Werk hoort niet thuis in de marge van de dag

Isabel ziet het recht op deconnectie als een uitnodiging om stil te staan bij de dieperliggende oorzaken van de talloze onderbrekingen van kenniswerk, onze uitpuilende agenda’s, de overvloed aan vergaderingen. Ze hoopt dat het organisaties stimuleert tot het herorganiseren van werk, het hertekenen van organisatiestructuren, het verfijnen van de rol van de leidinggevende. Dit alles opdat werk teruggeduwd kan worden naar daar waar het hoort: naar normale kantooruren in plaats van naar de marge van de dag.

Wil u dat medewerkers en leidinggevenden op een duurzame manier omgaan met connectie en deconnectie in functie van waardecreatie voor de klant? Wil u geholpen worden om als organisatie lijnen uit te zetten opdat werk goed zou zijn? Wil u dat teams afspraken maken over bereikbaarheid en kennisdeling? Dan kan u terecht bij Isabel. Voor korte, intense sensibiliseringssessies of langere transformatietrajecten.

Foto: Remco van Oosterom