Entertainment

Reculer pour mieux sauter, of ook: de boog kan niet altijd gespannen staan. Vrije tijd is voor velen een schaars goed, maar toch is het van vitaal belang. Onze ervaringsdeskundigen laten je zien hoe verstrooiing leidt naar ontplooiing.