Vrede op aarde voor iedereen

Vrede op aarde voor iedereen

Prettige feestdagen. Een gelukkig nieuwjaar. Voorspoed en geluk. Ja, zelfs vrede op aarde voor iedereen, dat wensen we elkaar nu. Helaas gelden die wensen niet voor iedereen.

In een groot stuk van de wereld, en in enkele gebieden in het bijzonder, leven mensen in angst voor hun leven. Geen tijd om te feesten wanneer er elk moment geweerschoten kunnen weerklinken of alarmsirenes het luchtruim vervuilen. Wat gebeurt er eigenlijk met onze wereld? Welke effecten brengen oorlogen met zich mee voor iedereen op aarde? Deze experts van Read My Lips kijken samen met jullie in hun glazen bol.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Journalisten bevinden zich soms in het heetst van de strijd. Omdat ze getraind zijn tot het objectief uitbrengen van verslag, kan je geen betere getuigen wensen.

Joanie de Rijke is zo iemand. Vanaf de eerste dag stond ze op de plekken waar het gebeurde, ook nu in Oekraïne. Haar berichtgeving was te volgen in De Morgen, via videoverslagen in De Afspraak, de Zevende Dag en op Radio 1. Op Streamz was ze te zien in de docureeks War Junkies, over haar werk in oorlogsgebied. Joanie bezocht immers al ettelijke oorlogszones. In 2008 liep het bijna mis toen ze in Afghanistan ontvoerd werd door de Taliban. Gelukkig volgde haar vrijlating zes dagen later. Bij thuiskomst schreef ze er een boek over.

Dat niet altijd oorlog aan de grondslag ligt van hele volksverhuizingen, weet Steven Decraene. Hij reisde als tv-reporter naar verschillende conflict- en rampgebieden en bracht er live verslag van. Steven heeft meer dan twintig jaar ervaring als buitenlandverslaggever. Van de tsunami in Zuidoost-Azië, de terreuraanslagen in Europa, de migratiegolf van het Midden-Oosten tot West-Europa, tot de bosbranden, deze journalist was er overal bij. Sinds 2015 volgt hij Frankrijk op de voet als correspondent.

De wereld

Bert De Vroey volgt de trends in de wereld al ruim dertig jaar. Vijftien jaar lang specialiseerde hij zich in de VS. In het boek De kleuren van Amerika bundelde Bert zijn inzichten over diversiteit in de VS. Intussen groeide zijn aandacht ook voor Zuid-Europa, het Midden-Oosten en de migratie in Europa, zeker na de vluchtelingencrisis van 2015.

Aan de andere kant van de wereld zit Jan Balliauw, specialist internationale relaties en Rusland bij VRT NWS. Als voormalig buitenlandcorrespondent van destijds zelfs nog de USSR, is hij een doorgewinterd Ruslandkenner die zelfs de taal spreekt en leest. Jan maakte van kortbij mee hoe de USSR uiteenviel en hoe daarna Rusland voor het Westen van een mogelijke partner evolueerde naar een onbetrouwbare buur. Maar even nauwgezet volgt Jan de geopolitieke wendingen die overwaaien vanuit de VS. De toekomst van West-Europa is volgens hem onzeker.

Europa en België

Ook zonder oorlog rammelt de Europese Unie immers geregeld. Al twintig jaar lang horen we dat het einde nabij is: bij de euro- en de migratiecrisis, tijdens de coronapandemie en recent met de energiecrisis ten gevolge van de Oekraïense oorlog. Toch blijft Europa overeind staan. Hoe komt dat?
De geknipte persoon om je de weg te wijzen binnen Europa, is Rob Heirbaut. Sinds 2002 brengt hij voor de TV-nieuwsdienst van de VRT verslag uit over het reilen en zeilen van de Europese Unie. Samen met de Gentse professor Hendrik Vos schreef hij in 2008 het boek Hoe Europa ons leven beïnvloedt en in 2019 volgde Europa in woelig water.

Een spreker met uitgesproken en sterk onderbouwde standpunten over het politieke en historische kluwen in België en Europa, is Rik Van Cauwelaert. Met vlijmscherpe analyses en een enorme feitenkennis van de politiek geeft hij zijn mening als columnist bij De Tijd.

De toekomst van de wereld

Dat de wereld zich op een keerpunt bevindt, beaamt ook Jo Caudron. Voor het eerst in onze recente geschiedenis is er een overheersend gevoel dat mens, maatschappij en economie op een andere manier verder moeten. Het oude model, het oude normaal, lijkt stilaan op zijn einde te lopen. Hoe moet het verder? Dat lees je in De toekomstformule, zijn nieuwste boek.