Overmorgen in ontwikkeling voor een andere manier en plaats van werken

Cynthia Reekmans en Isabel De Clercq

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers nu en in de toekomst verbonden blijven en optimaal samenwerken? De term hybride werken treedt daarbij meer en meer op de voorgrond. Heel wat bedrijven reageren door vast te leggen hoe, waar en wanneer hun mensen mogen thuiswerken. Maar: willen ze dat eigenlijk wel echt? Bestsellerauteur Isabel De Clercq van het boek Social Technologies in Business bespreekt alle pro's en contra's van het nieuwe werken met moderator en voormalig Miss Belgian Beauty Cynthia Reekmans.

Cynthia Reekmans en Isabel De Clercq

De moderne werkplek, gericht op een optimale samenwerking, doorliep doorheen de jaren diverse golven. Termen als flexibiliteit, klantgerichtheid, welzijn, asynchroon samenwerken, empowerment en levenslang leren wisselden elkaar in sneltempo af. Tot in 2020 alle zekerheden flink door elkaar geschud werden. Als resultaat ontstond een nieuwe golf, die van hybride werken. Volgens Isabel omvat deze term al het voorgaande, het is niets nieuw. De echte uitdaging is dat CEO's en organisaties zich moeten durven afvragen of ze wel willen meesurfen op die golf? Ze kunnen beter eerst nadenken over hun visie op mens, werk en organisatie.

Het positieve mensbeeld, het geloof in het goede van de mens, is een van de voorwaarden om van hybride werken een succes te maken.
- Isabel De Clercq

Verschillende indicatoren tonen aan of een bedrijf dat echt wil, of er een duidelijke visie is. Strakke regels ruimen plaats voor ‘guiding principles’. Zoeken en experimenteren zijn oké. Asynchroon samenwerken, focustijd inlassen en zelfs institutionaliseren zijn bijna een must. En een uitspraak zoals one size fits all werkt echt niet meer, niet voor de klant, niet voor de medewerkers.

Isabel praat vol passie over leiderschap, levenslang leren en natuurlijk over productiviteit via digitale technologie. Gebruik van technologie maakt zowel flexibiliteit mogelijk als connectie tussen mensen en empowerment. De vier muren van een kantoor volstaan niet om mensen effectief te doen samenwerken en te verbinden. 'De koffiemachine, en bij uitbreiding het kantoor, worden overgeromantiseerd', stelt ze. 'Je smeedt er informele banden, die wel belangrijk zijn, maar niet voldoende.' Toch blijft een kantoorruimte nodig, juist omdat het ook een ontmoetingsplaats is. En vooral: thuiswerken werkt niet voor iedereen.

Hoe denkt jouw organisatie hierover? Ben jij klaar voor hybride werken? Luister naar Isabel en vink jouw doelstellingen af. Het antwoord openbaart zich dan vanzelf.