De verbeelding van de ondernemer van morgen

Stefaan Vandist en Hajo Beeckman

Voelen we morgen nog de gevolgen van deze coronacrisis? Wat is het blijvend effect op onze economie, op de arbeidsorganisatie, op de manier waarop we ons verplaatsen? En hoe zal de stad in de toekomst functioneren? Wie kan er beter antwoorden op deze vragen dan toekomstverkenner Stefaan Vandist? VRT-journalist Hajo Beeckman treedt met hem in gesprek over de duurzaamheid van de positieve effecten van corona, want ja, die zijn er gelukkig ook.

Stefaan Vandist en Hajo Beeckman

Toekomstverkenningen zijn niet hetzelfde als trend watching. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar ze laat zich wel voorstellen, zo zegt Stefaan. Het is een systematische manier om naar mogelijke toekomsten te kijken: waarschijnlijke en onwaarschijnlijke, voorspelbare en onvoorspelbare, en liefst ook wenselijke. Trends leveren hiervoor de bouwstenen om de blik te verbreden en de mogelijkheden in kaart te brengen.

Iedere organisatie is ondertussen wel overtuigd: we moeten met z'n allen de komende jaren door een groene spuitcabine. Het klimaat, dat tal van dwarsverbanden heeft met andere transitiedomeinen, vormt een uitdaging op lange termijn. Daarnaast vervult purpose momenteel de functie van heilige koe in management, HR en consultancy middens. Purpose doelt op het omarmen door een organisatie van een groter ideaal dat inspirerend werkt voor alle geledingen binnen de onderneming. Op dit ogenblik treedt de mens op als de meest bepalende geologische kracht op de planeet. Wat wij doen, bepaalt veel. De vraag of we er in de nabije toekomst in zullen slagen om een wellbeing economie op meerdere vlakken te organiseren en het klimaat  onder controle te krijgen, laat Stefaan toe om vier verschillende werelden te voorspellen. Hij doet hiervoor een scenario oefening voor Brussel 2040.

De stad is altijd een beetje de virtuele potgrond geweest van innovatie.
- Stefaan Vandist

Steden herbergen de grootste uitdagingen, maar bieden ook de interessantste oplossingen om een toekomstbestendige samenleving te creëren. Niet alleen voor steden, ook voor bedrijven gebruikt Stefaan graag zijn knowhow. Met een design sprint vervangt hij een marathon aan vergaderingen, brainstorms en testmomenten tot een serie van vijf sprints. Op slechts vijf dagen begeleidt hij je team om een gekozen uitdaging strategisch uit te benen, creatieve concepten te bedenken, een storyboard en prototype te maken en het resultaat voor te leggen aan een testpubliek.

Wie Stefaan zegt, zegt verbeelding. Hij droomt ervan om de publieke opinie, die veel te vol zit met venijn, te vervangen door een publieke verbeelding. Luister nu en laat je meedrijven op de verbeeldingskracht van Stefaan naar de toekomst van overmorgen.