De glans van diversiteit en inclusie

De glans van diversiteit en inclusie

De recente politieke verschuivingen benadrukken de noodzaak voor een inclusieve benadering in alle lagen van de samenleving. Diversiteit en inclusie zijn niet alleen ethisch de juiste keuze, maar ook cruciaal voor economische en sociale vooruitgang. Read My Lips sprekers Taha Riani, Rachid Lamrabat en Mariam Harutyunyan bieden elk unieke en waardevolle inzichten die bedrijven en organisaties helpen om deze belangrijke doelen te bereiken.

De glans van diversiteit en inclusie

Onderzoek wees uit dat diversiteit een cruciale rol speelt in de economische groei. Teams met mensen van verschillende etnische achtergronden zijn succesvoller dan teams waar iedereen dezelfde etnische achtergrond heeft. Ondernemingen die diversiteit en inclusiviteit omarmen, profiteren van een breed scala aan perspectieven en ideeën, wat leidt tot meer creativiteit, innovatie en meer impact. Dit kan bedrijven helpen om nieuwe markten te bereiken en te begrijpen. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt dynamischer en veerkrachtiger. Verschillende culturen zorgen dus voor een positieve kruisbestuiving, en uiteindelijk ook tot betere bedrijfsresultaten.

Waar verschillende perspectieven samenkomen, moeten mensen hun vooroordelen overwinnen, maar dat leidt wel tot betere ideeën. Zonder wrijving geen glans.
— Ruben Brave

De zoektocht naar diversiteit kan soms moeilijk zijn, maar het eindresultaat is de moeite waard. Een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht of etniciteit, gelijke kansen heeft, bevordert een gevoel van gemeenschap en wederzijds respect. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling en een breder wereldbeeld. Voor vrouwen en minderheidsgroepen betekent dit ook empowerment en de mogelijkheid om barrières te doorbreken die hen traditioneel hebben beperkt.

Read My Lips biedt een platform voor sprekers op het gebied van diversiteit en inclusie. Hun inzichten en ervaringen bieden waardevolle lessen aan iedereen die wil bijdragen aan een inclusievere samenleving.

De pleitbezorger

Taha Riani is een prominente pleitbezorger voor inclusie en gelijkheid. Met zijn strategisch bureau Allyens helpt hij grote organisaties zoals Unilever, Telenet en bpost om inclusie te integreren in hun bedrijfsstrategieën. In zijn boek Kan ik dat nog wel zeggen? biedt Taha handvaten voor het voeren van inclusieve gesprekken, zonder angst voor misverstanden of conflicten. Zijn werk benadrukt dat inclusie niet alleen ethisch juist is, maar ook leidt tot innovatie en verbeterde besluitvorming binnen organisaties.

Taha Riani

Taha’s inzichten zijn vooral relevant in de huidige politieke context, waar polarisatie en verdeeldheid vaak de boventoon voeren. Zijn boodschap is helder: inclusie kan bruggen bouwen en bijdragen aan een meer verbonden en veerkrachtige samenleving. Het is een bron van kracht en niet een obstakel. Zijn keynote richt zich tot iedereen die wil bijdragen aan een inclusieve toekomst: van de professional tot de ouder aan de keukentafel, en van de leerkracht in de klas tot de vriend in het café.

De powerwoman

Al meer dan vijftig jaar komen vrouwen op voor gelijke rechten in België. In 2002 werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht. Daarom denkt de algemene opinie maar al te gemakkelijk dat gendergerelateerde rechten al een eeuwigheid verworven zijn en alles nu 'in orde' is. Helaas resten er nog heel wat uitdagingen. Mariam Harutyunyan richt zich daarom naast het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie op het empoweren van vrouwen.

Mariam Harutyunyan

In 2018 richtte ze de duurzame kledinglijn KinArmat op. Doel van de kledinglijn: door middel van sterke slogans op T-shirts en sweaters het zelfvertrouwen van vrouwen aan te sterken en thema’s zoals gendergelijkheid bespreekbaar te maken. Met een passie voor maatschappelijke uitdagingen richtte Mariam vervolgens 360 Lens on DEI op, een bureau dat bedrijven aanbeveelt hoe ze tekortkomingen op een inclusieve en innovatieve wijze kunnen aanpakken. Haar boodschap is duidelijk: gendergelijkheid is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van bedrijfsstrategie.

Naast de keynotes 360 Lens on DEI en The Power of Possibility over het empoweren van vrouwen, kan je Mariam ook boeken voor een keynote vol inzichten en strategieën voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong, divers talent in het personeelsbestand.

De etnomarketeer

Wil je weten hoe het betrekken van consumenten met een migratieachtergrond kan leiden tot nieuwe groeimogelijkheden en een sterkere merkloyaliteit, boek dan Rachid Lamrabat. Zijn presentaties zijn een wake-upcall voor bedrijven die de kracht van een divers klantenbestand nog niet volledig benutten. Hij introduceert bedrijven in de wereld van etnomarketing.

Rachid Lamrabat

Met meer dan één op de vijf consumenten die een migratieachtergrond hebben, is het voor bedrijven essentieel om deze demografie te begrijpen en te betrekken. Rachid’s werk benadrukt dat diversiteit binnen het klantenbestand niet alleen ethisch verantwoord is, maar ook een strategisch voordeel biedt. Onze wereld in verandering vraagt om een nieuwe gebruiksaanwijzing. Rachid adviseert bedrijven en multinationals, academici en politici om een stap in die nieuwe wereld te zetten en ook innovatief te durven denken op de lange termijn. Wie binnen vijf jaar nog relevant wil zijn op deze nieuwe markt, moet nu actie ondernemen.

Door de expertise te benutten van deze sprekers van Read My Lips, kan jouw organisatie niet alleen profiteren van de voordelen van diversiteit, maar ook bijdragen aan een meer rechtvaardige en veerkrachtige samenleving, aan een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien. Boeken doe je hier.