Van negatief naar positief

Van negatief naar positief

In de lijst van slechte eigenschappen op de werkvloer, scoren ze goed: perfectionisme, faalangst en niet stressbestendig zijn. Toch hoeven deze kenmerken helemaal niet negatief te zijn. Drie nieuwe sprekers bij Read My Lips weten hoe ze om te buigen tot positieve kwaliteiten.

Van setbacks tot I love techno

Via een cocktail van een master in letteren en wijsbegeerte, een bachelor in marketing, werken als eventmanager en auteur kom je uit bij Peter Decuypere. Hij is de founding father van de wereldvermaarde technomerken I love Techno en Fuse en consultant voor onder meer de Warmste Week en WeCanDance. Vanuit zijn filosofische studies bekijkt hij de wereld anders, meer nog, hij past ze toe op zijn zakelijke carrière. Zijn jongste boek Succes in 7 mislukkingen noemt hij een synthese van alles wat hij meemaakte. Een tegenslag, falen, hoeft immers niet dodelijk te zijn. Daarom spreekt hij ook liever van setbacks. In zijn keynote onthult Peter wat de fundamenten van succes zijn, hoe je mislukkingen detecteert en vermijdt. Maar soms moet je een berg beklimmen om van een afstand te kijken naar wat je hebt gedaan. Zelfreflectie is belangrijk om te kunnen leren.
Uiteraard kan je Peter ook boeken om te praten over events. In een keynote opgebouwd rond zijn boek Holy Trinity Events toont hij op een synthetische manier aan wat events echt succesvol en waardevol maakt. Of je kan met hem in gesprek gaan over de duurzaamheid van events. Geen greenwashing, maar wel een keynote met een realistische en pragmatische kijk op duurzaamheid.

Optimalisme

Uit angst om niet te voldoen aan de eigen verwachtingen of die van anderen, om afgewezen te worden, de controle te verliezen of om niet goed genoeg te zijn, ontwikkelen mensen perfectionisme. Immers, steeds meer onderzoekers zijn ervan overtuigd dat perfectionisme, hoewel het wellicht voor een deel erfelijk bepaald is, toch voornamelijk aangeleerd gedrag is. Zo ook doctor in de psychologie en medeoprichter van Conundrum, Liesbet Boone.

Als onderzoeker bouwde Liesbet een sterke kennis en expertise op rondom perfectionisme. Ze vergelijkt het met de bolster van een kastanje: de scherpe stekels aan de buitenkant beschermen de vrucht. Zo beschermt perfectionisme ons tegen onaangename gedachten en gevoelens, tegen schaamte, schuld, onzekerheid of falen. Terwijl falen of fouten maken juist heel leerrijke dingen kunnen zijn, waaruit je kunt groeien. Liesbet schreef hierover het boek Niet perfect, toch tevreden.
Uiteraard is er niets mis met het beste uit jezelf te willen halen. Daarom ontwikkelde Liesbet een nieuw model om perfectionisme op te situeren. Het is een soort continuüm met aan de ene kant perfectionisme en aan de andere kant het zogenaamde optimalisme, een neologisme dat ze ontleende aan de Amerikaans-Israëlische ­psycholoog Tal Ben-Shahar.
Optimaal betekent zoveel als heel goed, op de beste manier. Je legt de lat nog steeds hoog, je doet je uiterste best, maar op een realistische manier. Het verschil tussen perfectionisme en optimalisme zit dus niet in hoe hoog de lat wordt gelegd en hoe hard iemand werkt, maar in de drijfveer van dat harde werk. Bij perfectionisme is dat eerder dwangmatig, bij optimalisme volg je je eigen wens en passie.

In haar keynotes daagt Liesbet haar publiek uit in hun denken, verruimt hun zelfinzicht en moedigt hen aan om de eerste stappen richting optimalisme te zetten.

Stressoren

Overwin je angsten en verken optimaal je potentieel, dat brengt ons bij Lieven Van Linden. Lieven houdt ervan om alle interne en externe grenzen van ons menselijk bestaan te verkennen en ervaren. Daarvoor rende hij al diverse lange afstanden, zoals de Marathon des Sables in de Marokkaanse woestijn en de Jungle Marathon in Brazilië. En bewandelde hij besneeuwde bergen slechts gekleed in een zwembroek.
Met zijn bedrijf Built For Endurance helpt hij leiders en hun teams bij het optimaliseren van energie, gezondheid en prestaties. Hij gelooft dat we allemaal de aangeboren capaciteit hebben om te gedijen in stressvolle situaties en er sterker en veerkrachtiger uit te komen. Vanuit evolutionair oogpunt hielpen korte periodes van acute stress de Homo Sapiens om te overleven en te evolueren als ras. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal ligt Lieven het fysiologische concept van stress toe. Hoe kan stress ons helpen om gezonder en gelukkiger te worden? Het kan ons zelfs op fysiek, mentaal en emotioneel niveau sterker maken. Tijdens zijn keynote laat Lieven je zelf het transformerende potentieel ervaren van acute stressoren zoals koude, hitte, dorst en (lucht)honger en hoe dat je veerkracht vergroten, prestaties verbeteren en je uiteindelijk kan beschermen tegen de chronische stress van ons moderne leven.

Daarbij benadrukt Lieven ook het voordeel van het gebruik van data, meer bepaald biomarkers. Welke metingen worden gebruikt om gezondheid en welzijn te kwantificeren? Waarom zou iedereen die ene biomarker, de hartslagvariabiliteit, moeten meten?

Of het gaat over het overwinnen van angsten en het verkennen van je onbenutte potentieel of over het gebruik van technologie in het verbeteren van je gezondheid en werkprestaties, Lieven richt zich op het vinden van zingeving, geluk en de beste versie van jezelf.

Drijf mee op de positiviteit van deze sprekers en boek ze vandaag nog.