Spreker aan het woord: Bert Van Thilborgh

Spreker aan het woord: Bert Van Thilborgh

Global Reset in de roaring twenties: van wildcard naar veelbelovende toekomst in jaren van transitie

Bert Van Thilborgh

De jaren 20 van deze eeuw worden dé overgangsjaren naar een nieuwe maatschappij: van ik naar wij, van individu naar gemeenschap. We maken deze switch om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst. Met het coronavirus kregen we een wake-up call en de pandemie zorgde ervoor dat de samenleving, de economie en ons dagelijks leven door elkaar werd geschud. In strategisch toekomstdenken en scenarioplanning noemen we zoiets een wildcard. Wildcards omschrijven toekomstdenkers en trendwatchers als een grote gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen die de maatschappij ontwrichten en radicale verandering veroorzaken.

Historisch gezien heb ik tijdens mijn eigen leven vier wildcards meegemaakt (met uitzondering van kleinere disruptors): de val van het communisme in 1989, 9/11 in 2001 en de bankencrisis van 2007-2011. Covid-19 is de vierde wildcard met een enorme globale impact. De coronapandemie versnelde de megatransitie, die al in gang was gezet. De omschakeling was al bezig en draait fundamenteel rond zes kernthema's die verankerd liggen in twee wereldbeelden, waarin organisaties en consumensen (samentrekking van consument & mens) richting bepalen. Die keuzes hebben te maken met enerzijds een defensieve houding gebaseerd op onze menselijke behoeften aan bescherming en zorg, en anderzijds een keuze die draait rond het zoeken naar opportuniteiten en het grijpen van kansen. Die keuzes zijn fundamenteel menselijke keuzes en altijd gebaseerd op onze individuele en collectieve ingesteldheid.

De defensieve houding zal op lange termijn leiden tot verstarring en stilstand, maar ze blijft latent aanwezig ook nog gedurende dit decennium. De positieve boodschap is dat we voor kansen en opportuniteiten kunnen en moeten kiezen. Binnen die kansen en opportuniteiten ontwikkelen zich drie grote trendassen, die de maatschappij zullen tekenen in de komende tien tot vijftien jaar, zeg maar de korte en middellange termijn.

De eerste grote trendas draait rond transformatie. De transformatie van onze samenleving gebeurt door ons vertrouwen in de almacht van de technologie, met de doorbraak van AI, ioT, 5G en straks 6G netwerken, quantum computing, blockchain technologie, mixed reality, hologrammen, zelfrijdende auto’s en ga zo maar door. Maar we ervaren deze transformatie ook buiten het technologische in onze manier van werken, leven, hoe wij onderwijs gaan organiseren, hoe we met onze ouderen omgaan, hoe we naar duurzaamheid en leefbaarheid op onze planeet, de economie en het sociaal-culturele weefsel kijken. Transformatie wordt inherent omdat overheden, organisaties en bedrijven zich aanpassen aan meer technologie om ons leven aangenamer, veiliger, gezonder, spannender en comfortabeler te maken. Maar transformatie speelt zich ook af in onze complete mindset.

Convenience is de tweede trendas. Convenience gaat over gebruiksgemak, veiligheid, kortere toeleveringsketens, liefde voor lokale producten en diensten, meer beleving en entertainment in ons dagelijks leven. Consumenten kiezen resoluut voor een op maat gemaakte contactloze economie op basis van anonimiteit en precaire veiligheidsniveaus (contactloos betalen, contactloos reizen, contactloze delivery, virtuele ervaringen). Dit gemak wordt gedreven door een brede waaier aan behoeften, waarden en verlangens van consumenten.

Het lijmmiddel tussen transformatie en convenience en tevens de derde trendas ligt in  connectie of in de zoektocht naar hechte en echte verbindingen. Connectie gaat over het verbinden van mensen, het beheren van sociale contacten, maar ook onze steeds grotere worsteling met eenzaamheid. De maatschappij zal op macro- en microniveau innovatieve oplossingen bedenken om duurzame verbindingen tussen mensen, collega's, bedrijven, organisaties en zelfs tussen landen te leggen en te bestendigen. Connection building wordt gevoed door de herwaardering van ons gezond verstand, meer empathie en de ontwikkeling van adaptieve intelligentie. Gelukkig zien we wereldwijd veel initiatieven die verbindingen proberen te herstellen, mogelijk maken en ze te verduurzamen.

Deze drie trendassen van de toekomst bieden kansen voor overheden, organisaties, bedrijven, merken en producten om daarop in te spelen en te innoveren. Consumenten, bedrijven en organisaties hebben perspectief, vertrouwen, en gogme (ambitie, durf en enthousiasme) nodig. Ze kunnen de trein niet missen en zullen hun leven, waarden, missie en visie gedurende dit decennium aanpassen aan deze drie trends voor de heel uitdagende, spannende en roerige overgangsjaren tijdens dit derde decennium van ons derde millenium.

Trendwatcher Bert Van Thilborgh brengt zijn keynote over de global reset met veel dynamiek en enthousiasme. Het is een verhaal over hoe onze toekomst er zal uitzien. Heilige huisjes worden daarbij gesloopt, kansen en nieuwe invalshoeken aangereikt. Het is een verhaal over durf, ambitie, vertrouwen en denken buiten traditionele kaders. Bert brengt een inspirerend verhaal, waarbij je voor je organisatie, merk en producten mogelijkheden ziet. Bert voorspelde enkele jaren geleden de groei van cryptomunten en het gebruik van 3D-printing in de Belgische bouwsector. Hij verkent de toekomst en helpt bedrijven om hierop te anticiperen en te innnoveren.