Journalist in het nieuws

Journalist in het nieuws

In het voorbije jaar bereikte het beroep van journalist zowel hoge toppen als diepe dalen. Met op zijn palmares dertig jaar ervaring in het vak overloopt Bert De Vroey samen met tv-gezicht Gina Peeters de do's-and-don'ts die van belang zijn om objectief nieuws te brengen. Deze podcast neemt je mee op reportage over het nieuws tijdens de pandemie tot het nieuws voor overmorgen.

Gina Peeters en Bert De Vroey

Verslond de kijker, luisteraar, lezer een jaar geleden nog gretig elk graantje informatie, vandaag levert hij graag kritiek op het nieuws. Het is te negatief, het zaait paniek, het is niet correct, tot zelfs fake news toe. Moet er meer positief nieuws gebracht worden? Wat betekent objectief zijn? Spelen social media een rol in nieuwsgaring? Evolueerde het beroep van journalist? Hebben redacties een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bert graaft in zijn innerlijke why als journalist op zoek naar antwoorden.

Toen hij begin jaren '90 op de nieuwsdienst begon, waren journalisten als het ware halve goden. Die status was misschien wel wat overdreven. Dat tegenwoordig iedereen zichzelf een journalist waant, staat daarmee in sterk contrast. Bert is niet vies van kritiek, zolang die maar gepaard gaat met gedegen argumenten. De plotse mening die mensen vroeger op café aan een vijftal vrienden uitten na het lezen van een artikel of het zien van een verslag op televisie, komt nu met de social media op een veel breder platform terecht. Of dat altijd zinvol is, dat is een andere kwestie.

Sociale media zoals Twitter hebben meer te maken met emoties dan met het rationeel uitwisselen van interessante artikels. Voor heel wat mensen is het een manier om hun onmiddellijke bedenkingen, soms zelfs agressie, te spuien.
- Bert De Vroey

Een journalist zoekt tussen al het nieuws, ook het fake news, naar de waarheid. Bert maakt daarbij een onderscheid tussen objectiviteit en neutraliteit. Of je nu voor of tegen bepaalde beleidsvoorstellen bent, als journalist mag je niet laten blijken of je al dan niet akkoord bent en blijf je neutraal. Anders is het wanneer bijvoorbeeld president Trump zegt dat de verkiezingen gestolen werden door Joe Biden. In de daaropvolgende weken zie je zestig à zeventig rechtszaken die de klachten verwerpen. Wat hij doet, is niet in lijn met de grondwettelijke bepalingen rond de organisatie van de verkiezingen in de VS. Dat zijn objectieve feiten, dus dan mag je zeggen dat Trump daarin geen gelijk heeft. Objectiviteit is van harde wetenschappelijke feiten vertrekken.

Polarisatie speelt hierin een rol. Net zoals het veranderde wereldbeeld door de pandemie. Journalistiek blijft volgens Bert een moeilijke evenwichtsoefening in wat wel en wat niet naar buiten brengen. Thuiswerken bemoeilijkt dit omdat het gezamenlijk voeling krijgen, het geven van feedback vanop de redactie ontbreekt.

Tijdens deze podcast nemen Gina en Bert je toch even mee naar die redactie om je een blik achter de schermen te gunnen van de nieuwsgaring van nu en de toekomstige trends. Beluister het gesprek hier.