Indra Dewitte en Leo Neels: nieuws voor overmorgen

Indra Dewitte en Leo Neels: nieuws voor overmorgen

Zet twee gedoodverfde journalisten aan tafel om te brainstormen over het 'nieuws voor overmorgen' en je krijgt een gesprek met intense diepgang. Aan de ene kant van de tafel neemt de bevlogen interviewster Indra Dewitte plaats, bekend als gewezen anker van nieuwsprogramma’s zoals Terzake en De Zevende Dag, en huidig hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. Tegenover haar zit Leo Neels, onder meer voormalig directeur-generaal van VTM met ook nog eens meer dan tien jaar ervaring binnen de farmasector.

Indra Dewitte en Leo Neels

Hoe zagen zij de media evolueren onder druk van de technologieplatformen? Welke impact had en heeft Corona? Waar zullen we over tien jaar staan met onze nieuwsgaring? Leo Neels legt haarfijn het belang van de 'vierde macht' uit. Journalistiek heeft terecht enorme juridische voorrechten. In ruil daarvoor dient ze de de eerste (wetgevende), tweede (uitvoerende) en derde (rechterlijke) macht te controleren als een waakhond. En daar wringt volgens hem het schoentje. In de ratrace naar primeurs schiet het ijken van informatie er veel te veel bij in.

Mijn appel aan onze media is: blijf in uw sterkte, namelijk het geven van gevalideerde informatie. Die hebben we meer dan ooit nodig.

RML

 

Journalistiek in één adem noemen met ramptoerisme, Leo Neels durft het. Vanuit zijn farmaceutische achtergrond roemt hij de farmabedrijven die erin slaagden om op minder dan een jaar verschillende vaccins op de markt te brengen, een totaal wonder. Toch levert de media enkel kritiek.

Fastfood?

Op deze manier zijn primeurs waardeloos. Vergelijk het met voeding: je hebt liefhebbers voor zowel sterrenrestaurants als voor fastfood. Net zoals een sterrenchef niet proeft van fastfood, dient ook kritische journalistiek zich ver te houden van polarisering. De democratie en de rechtstaat staan onder druk binnen de Europese Unie. Al onze Europese grenzen zijn bezet door dictaturen. We hebben iets te verdedigen. Daarom moet de media terug zelfstandiger opereren, ver van de politieke vlam. Betrokkenheid creëren bij burgers, engagement en verbondenheid vragen, daar ligt de missie. De directe toegang tot het diverse publiek is belangrijker dan een directe toegang tot de Wetstraat.

'Ik geloof dat het publiek tegen kwaliteit bestand is,' zegt Leo Neels hoopvol. We moeten naar een regime waarin de te grote machtspositie van de techplatformen geknipt en gereduceerd wordt tot bedrijven die zich moeten gedragen binnen een democratisch kader. De kritische rol van journalistiek is hierbij essentieel.
Iedereen journalist, tenslotte? Het zal nooit gebeuren. Het enige antwoord hierop is investeren in goede, betrouwbare en onafhankelijke journalistiek. Of, zoals een blog uit de New York Times het ooit mooi titelde: 'The future of news is not an article.'

Beluister al dit kritisch nieuws nu in onze podcast 'nieuws voor overmorgen'.