Hoe consumensen in de MultiChronos maatschappij functioneren.

Hoe consumensen in de MultiChronos maatschappij functioneren.

Om de laatste trendontwikkelingen van onze maatschappij te weten, ben je bij Bert Van Thilborgh aan het juiste adres. Met zijn bedrijf, het bureau Futureproved Trendwatchers, adviseert hij dagelijks bedrijven met trendanalyses, trendimplementaties, trendcommunicatie en trendacceleratie. Als spreker bij Read My Lips deelt hij zijn kennis via diverse lezingen en keynotes. Bert behandelt allerhande thema’s, zoals artificiële intelligentie en robotisering, people centricity en de steeds groeiende consumentenverwachtingen, de generatiekloof en de impact op economie en maatschappij, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

In amper twee jaar tijd veranderde die toekomst grondig. Consumensen – een samentrekking van consument en mens – eisen in de nieuwe jaren ‘20 controle over het invullen van hun tijd. Ze willen niet langer geleefd worden door werk en een overvolle sociale agenda. In zijn nieuwe keynote, Hoe consumensen in de MultiChronos maatschappij functioneren, verhaalt Bert over de nieuwste trends.

Multichronos, of meertijdigheid, staat voor vijf trendontwikkelingen die vandaag in beweging zijn, soms apart, maar vaker nog elkaar beïnvloedend en stimulerend. We leven immers in een complex systeem waarin alle facetten van de samenleving innig met elkaar verbonden zijn. Kwalitijd wint het van kwantitijd. Met deze begrippen omschrijft Bert dat tijd kwalitatiever wordt, minder gebaseerd op zoveel mogelijk doen op een zo kort mogelijke termijn. De consumens kiest voor beleving, zingeving, kwaliteit en diepgang en dit met respect voor natuur en duurzaamheid. Die meertijdigheid daagt organisaties, merken, producten en diensten uit tot verandering, vernieuwing en duurzame innovaties.

Vijf in een

De eerste trend, SynChronos, leent zijn naam van het woord synchroon, gelijktijdig. In de hem beschikbare tijd gaat de consumens op zoek naar levenskwaliteit, daarbij de tijd nemend om te genieten van wat echt belangrijk is in het leven. Hij wil anders werken, consumeren, leren en leven.

De tweede trendontwikkeling, BiChronos, tweetijdigheid, gaat over de invloed van technologie. Via avatars vluchten we in een virtuele wereld, die stilaan samensmelt met de reële fysieke wereld. AI, blockchain, crypto’s, NFT’s, hoe en op welke manieren zal de metaverse alle industrieën en economische sectoren veranderen?

In BioChronos, natuur- of omgevingstijdigheid, richten we onze aandacht op de natuur. Hoeveel tijd is er nog om onze planeet te redden? Wat verwachten consumensen van overheden, bedrijven, merken, producten en diensten in de tijdstrijd naar duurzaamheid en volhoudbaarheid?

De volgende trend heeft te maken met de verdere vergrijzing in de Westerse samenleving. We evolueren naar een dominante samenleving van vijftig-, zestig- en zeventigplussers, die dankzij de technologische revolutie in de medische wereld constant levenstijd bijkopen. Die trendontwikkeling noemt Bert VitaChronos of duurtijdigheid.

Als laatste is er AntiChronos of tegentijdigheid, ontstaan vanuit een groeiend wantrouwen in overheden, media, wetenschap en de samenleving. Kenmerkend hierin is het verlangen om terug te keren naar een nostalgisch verleden met een minder complexe samenleving vol duidelijke waarden en normen voor alle burgers.

Deze vijf trends hebben op alle aspecten van onze samenleving een impact. Hoe speel je hierop in als bedrijf? Boek Bert bij Read My Lips om een klare kijk te kijken op de toekomst.