Geluk en Hoop in Nieuwe Tijden

Leo Bormans

Hij reist de wereld rond als Ambassador of Happiness & Quality of Life. Zijn boek, de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’, werd destijds door Europees Voorzitter Herman Van Rompuy cadeau gedaan aan alle wereldleiders met de vraag geluk en levenskwaliteit ook op de politieke agenda te zetten. Zijn naam: Leo Bormans. Zijn boodschap is actueler dan ooit.

Leo Bormans

Leo is geluksonderzoeker, schrijver en inspirator. Hij heeft een master in talen en wijsbegeerte. Zijn publiek bestaat zowel uit grote zalen en kleine groepen, uit regeringen, managers en universiteiten, uit welzijnswerkers, leraren, bedrijven en organisaties over heel de wereld. Samen met Nobelprijswinnaar Kofi Annan sprak hij het groot jongerencongres Hope XXL toe dat deels geïnspireerd is door ‘The World Book of Happiness’. Daarnaast is Leo betrokken bij gespecialiseerde workshops voor specifieke groepen. Samen met de Afghaanse vluchteling Qadir Nadery schreef hij de alom geprezen roman ‘De knikkers van Qadir’. Ook met hem geeft hij lezingen. Geluk en welbevinden zijn volgens de succesrijke spreker immers voor iedereen, niet enkel voor de happy few.

Dat heet dan gelukkig zijn, een deur die plots opengaat.
Dat heet dan gelukkig zijn, waardoor je weer hopen gaat.
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij.
- Ann Christy

In liedjes gaan geluk, hoop en liefde vaak hand in hand. Zo ook bij Leo. Na geluk volgden liefde en hoop met ‘The World Book of Love’ en ’The World Book of Hope’, weer internationale successen. Het eerste hoofdstuk van Hoop werd geschreven door Nobelprijswinnaar Kofi Annan. Het laatste door een van de grootste denkers van onze tijd: Martha Nussbaum. In al deze boeken delen telkens honderd professoren uit vijftig landen klaar, helder en inspirerend hun inzichten over geluk, hoop of liefde.

Samen met de universiteit van Leuven voerde Leo een breed wetenschappelijk onderzoek uit naar het effect van geluksinterventies. Geluk en hoop staan in nieuwe tijden telkens centraal.
Wat is geluk? 50 procent van ons geluksgevoel is genetisch bepaald, 10 procent door de omstandigheden. Iedereen focust op die 10 procent, een huis, een auto, terwijl die overige 40 procent bepaald wordt door hoe je de wereld bekijkt. Geluk gaat over je tevredenheid. En dit kan je zelf beïnvloeden.
Wat is hoop? Hoop is de grote drijfveer van de mens, maar was lang iets zweverigs. Vandaag kan de wetenschap er heel wat zinnige dingen over zeggen. Een mens krijgt hoop als drie pijlers vervuld raken. De eerste is willpower: een doel stellen en dat proberen te realiseren. Dan volgt waypower: een manier vinden om die doelen te bereiken. Ownership tenslotte, zorgt ervoor dat je hoopvol blijft, niet het slachtoffer uithangt, het leven zelf in handen neemt. Op basis van deze inzichten heeft hij ondertussen meer dan twintig boeken gepubliceerd, vaak ook internationale bestsellers. De reeks ‘Geluk voor Kinderen’ wordt alleen in Vlaanderen en Nederland al door meer dan 50.000 kinderen, scholen en gezinnen gebruikt. Zijn nieuwste publicatie heet ‘Hooptimisme’ en vormt de basis van zijn lezingen, die hij telkens aanpast aan de specifieke doelgroep.

Geluk is niet wachten tot een vlinder op je schouder komt zitten. Die komt toch niet, hij weet dat er geen nectar in je lijf zit. Het gaat om wat je doet.
- Leo Borman

Leo vertaalt het wetenschappelijk onderzoek naar concrete acties waarmee je op elk terrein aan de slag kan. Gelukkige en hoopvolle ondernemers en werknemers voelen zich goed in hun vel en zijn succesvoller op vele domeinen. Uit studies blijkt dat wie hoopvol is, zich actiever gedraagt. Dat biedt een grotere kans op een goede uitkomst.

Je kan Leo nu boeken bij Read My Lips voor lezingen in het Nederlands, Engels en Frans.