De toekomstformule van Jo Caudron

De toekomstformule van Jo Caudron

De wereld bevindt zich op een keerpunt. Voor het eerst in onze recente geschiedenis is er een overheersend gevoel dat mens, maatschappij en economie op een andere manier verder moeten. Het oude model, het oude normaal, lijkt stilaan op zijn einde te lopen. Hoe moet het verder? Dat lees je in De toekomstformule, het nieuwste boek van Jo Caudron.

De Toekomstformule

Jo Caudron is al jaren actief als digitaal ondernemer en transformatiestrateeg. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan die allemaal een bron van inspiratie vormen voor individuen, bedrijven en beleidsmakers in deze transformatieve tijden. In zijn vorige werk, De wereld is rond, hield hij een pleidooi voor het vertellen van positieve verhalen in deze wereld in verandering om zo voor een mooie toekomst te zorgen. Nu wil hij een methode aanreiken om de belangrijkste disrupties van morgen in kaart te brengen onder de titel De toekomstformule.

In zijn boek De toekomstformule reikt Jo Caudron een methode aan om de belangrijkste disrupties van morgen in kaart te brengen. Hij vertrekt vanuit uitdagingen en onzekerheden, en biedt vervolgens een model aan om via duurzame innovatie oplossingen te vinden. Dit boek gaat over de brede maatschappelijke transformatie waar we allemaal voor staan.

Ik weet als geen ander hoe disruptieve krachten sectoren kunnen verstoren. Eigenlijk is disruptie mijn vak.
– Jo Caudron

'Als het over disruptie en de toekomst gaat, is er behoefte aan out of the box denken, en dat is wat ik doe,' zegt Jo in zijn voorwoord. Na bijna dertig jaar in het vak en zes boeken over het onderwerp, mag de veelgevraagde spreker zich met recht en rede een expert noemen. Zijn nieuwste boek draait rond de belangrijke veranderingen die nodig zijn om vaarwel te zeggen aan het oude normaal. Het is opnieuw een visieboek. Hij noemt dit boek het moeilijkste dat hij tot nog toe schreef, waarbij het tegelijk ook zwaarder viel om optimistisch te blijven over de toekomst. En dat omdat de urgentie voor verandering toeneemt. Toch slaagt Jo er ook dit keer weer in om een positief houvast te bieden voor bedrijven en overheden die mee willen gaan naar de toekomst.

Tipping point

De Toekomstformule is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel toont Jo aan waarom dit decennium de geschiedenis zal ingaan als het moment waarop we gingen beseffen dat we aan het einde gekomen zijn van een tijdperk. De tijd is rijp voor grote omwentelingen, niet noodzakelijk omdat we dat willen, maar omdat we beseffen dat er weinig andere keuzes zijn. Het tipping point of omslagpunt van fundamentele transformatie is bereikt en we moeten op zoek naar hoe we een nieuw evenwicht kunnen vinden tussen wat we graag zouden behouden van onze oude verworvenheden en wat noodzakelijk is voor de wereld van morgen.

Wiel van disruptie

Hiervoor moeten we eerst door wat Jo in deel 2 het decennium van het Grote Onevenwicht noemt. Hij introduceert het Wiel van Disruptie, een soort inventaris van de belangrijkste topics en transformatiekrachten dat je kan gebruiken als een soort checklist. Zo kan je makkelijker zien wat er op je afkomt en wat van belang is voor jou en jouw organisatie.

Het Nieuwe Equilibrium

Hopelijk duurt deze periode niet lang voor we in het Nieuwe Equilibrium belanden. In het derde en laatste deel kijkt Jo naar de toekomst. Hij legt de spelregels voor de toekomst uit die voor ons allemaal in meer of mindere mate zullen gelden en introduceert de toekomstformule. Dit is een instrument dat je helpt om je toekomstvisie en strategie te vertalen naar de praktijk. Enerzijds geeft ze de beperkingen weer waarmee we rekening zullen moeten houden, anderzijds toont ze hoe je die beperkingen kan overstijgen via innovatie.

De toekomstformule ligt sinds deze week in de rekken. Wil je samen met Jo aan de slag met deze formule, boek hem dan hier bij sprekersbureau Read My Lips