Begrijpbaar fiscaal advies van Bart Chiau

Bart Chiau

Niemand betaalt graag teveel, zeker niet wanneer het over belastingen en taksen gaat. Om de juiste financiële beslissingen te nemen, ontbreekt het ons helaas vaak aan voldoende kennis. Gelukkig kan je via sprekersbureau Read My Lips beroep doen op experts zoals Bart Chiau die je wegwijs maakt in erfenisrecht, de verschillende samenlevingsvormen en een goed pensioenplan, en dat dan nog in begrijpbare taal.

Bart Chiau

Bart Chiau doceert aan de faculteit economie van de UGent verzekeringsmanagement en personal financial planning. Als expert komt hij vaak aan het woord in de media. Zowel radio als tv doen vaak een beroep op zijn expertise. Hij is geregeld te horen bij De Inspecteur op Radio 2 en werkte mee aan het programma Voor hetzelfde geld. Met diverse uitgaves op zijn naam rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en successieplanning maakt hij zijn mediaverhaal compleet. Verschillende beroepsorganisaties maken graag gebruik van zijn expertise: banken, verzekeringsondernemingen, accountantskantoren, advocatenkantoren, hogescholen, universitaire instellingen en het notariaat. Niet alleen weet deze expert waarover hij praat, hij brengt de materie op een luchtige en heldere manier over. Na een avond met Bart zie je de bomen terug in het bos. Uiteraard maakt dit alles van hem een veelgevraagd spreker.

Via Read My Lips kan je hem boeken voor drie verschillende keynotes.

Successieplanning voor beginners

Successierechten zijn de belastingen die erfgenamen betalen op nalatenschappen. Was het ooit not done om er met je erfgenamen over te praten, tegenover denken velen daar anders over. Je hoeft niet over een groot vermogen te beschikken om voordeel te halen uit een goed successieplan. Alles op orde hebben, geeft gemoedsrust, bespaart erfbelasting en zal discussies tussen erfgenamen vermijden. Je beslist zelf wat er na je overlijden met je vermogen gebeurt.

Bovendien blijft het wettelijke stelsel achter op de maatschappelijke evoluties. Wat met samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen en andere samenlevingsvormen? Alsof de materie an sich nog niet ingewikkeld genoeg is, zijn die successierechten in Brussel en Wallonië ook nog eens anders. Tijd voor hulp van een expert via het gelijknamige boek of live!

Trouwen of samenwonen?

We willen allemaal graag weten wat de verschillen zijn tussen trouwen en samenwonen, voornamelijk op fiscaal vlak. Net als in zijn boek Trouwen of samenwonen? vergelijkt Bart in deze keynote Bart de verschillende samenlevingsvormen – feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en huwen – met elkaar. De spreker begeleidt koppels doorheen het hele proces van het samenleven, vanaf de dag waarop ze beslissen om te gaan samenwonen, tot het moment waarop de samenwoning stopt, door het beëindigen van de relatie dan wel door overlijden. Helaas, er is geen best choice. Op juridisch vlak zijn er wel enkele verschillen, waarvan het grootste in het erfrecht zit.

Aan de hand van voorbeelden biedt Bart op een duidelijke en begrijpelijke manier antwoord op al je praktische vragen met betrekking tot de samenlevingsvormen.

Hoe aanvullend pensioen opbouwen?

Het vertrouwen in het pensioenbeleid is laag is. Slechts een op de vijf Belgen vertrouwt erop dat de overheid de pensioenen kan blijven uitbetalen. Dat gebrek aan zekerheid over onze financiële situatie na het pensioen laat ons wakker liggen. En toch nemen we het pensioenheft niet in eigen handen. Meer dan de helft van onze landgenoten erkent geen flauw idee te hebben van hoeveel geld hij moet bijeen sparen voor zijn pensioen.

Door de stijgende levensverwachting brengen we meer tijd door in pensionering. We hebben bijgevolg meer financiële middelen nodig. 'Hoeveel exact, is voor iedereen anders. Maar een pensioenpot van 200.000 à 300.000 euro is realistisch. Vaak is zelfs meer nodig’, geeft Bart concreet aan. Enkel een pensioenspaarcontract of een groepsverzekering volstaat al lang niet meer als aanvulling. Op welke manieren je het wettelijke pensioen dan wel kan aanvullen, vertelt Bart je in deze keynote.

Of je nog aan het beginpunt van je volwassen leven staat, er middenin zit of stilaan uitbolt, het financieel advies van Bart komt steeds van pas. Boek hem hier.