Amerika kiest

Amerika kiest

In november 2024 gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Waarschijnlijk zullen de twee kandidaten van 2020 het weer tegen elkaar opnemen: de huidige president Joe Biden en voormalig president Donald Trump. De uitkomst van die verkiezingen zal niet alleen de toekomst van de Verenigde Staten zelf bepalen, maar ook die van de rest van de wereld.

Amerika kiest

Zelf trekken we over enkele weken naar de stembus voor Europese, federale en regionale verkiezingen. In aanloop daarnaar kan het helpen om na te denken over wat er aan de overkant van de oceaan gebeurt. Blijft 'de grootste democratie ter wereld' een democratie, of zal er een verschuiving plaatsvinden naar meer autoritair leiderschap? Moet Europa zich voorbereiden op een worst case scenario? En wat houdt dit dan in?

Ieder voor zich

Vooreerst is er de houding van Trump ten aanzien van de NAVO-bijstandsplicht waaraan hij zich niet altijd gebonden acht. Binnen Europa klinkt daarom de stem almaar luider voor het uitwerken van een Europees plan om het op defensiegebied zonder de VS te doen, het all on our own-scenario. Dit kan voor verdeeldheid zorgen binnen de Europese Unie. In ruil voor steun kan de VS ook druk uitoefenen op de EU voor bijvoorbeeld het voeren van een agressieve China-politiek. En zo weer verdeeldheid zaaien.

Binnen de VS ontstaan eveneens problemen als Trump weer aan de macht komt. Het broze evenwicht in het Amerikaanse Congres tussen fracties binnen de Republikeinen en internationalistische Democraten, dat steeds voor betrokkenheid op mondiaal niveau heeft gezorgd, dreigt verloren te gaan. Een nieuwe regering-Trump ondergraaft het traditionele rolmodel van de Verenigde Staten. Trump heeft sympathie getoond voor dictaturen en zal zich omringen met ja-knikkers met isolatie als gevolg. Plutocratische populisten krijgen met Trump wereldwijd een enorme boost, en de economie een navenante klap.

Hoe daarop voorbereiden?

Professor Bart Kerremans is een toonaangevende expert op het gebied van Amerikaanse politiek. De hoogleraar Amerikaanse politiek aan de KU Leuven onderzoekt en focust zich op het binnen- en buitenlandse beleid van de VS met bijzondere aandacht voor de verkiezingen en het handelsbeleid. Zijn analyses helpen om de invloed van de Amerikaanse binnenlandse politiek op de internationale relaties te duiden. Via zijn lezingen krijg je diepgaand inzicht in hoe de politieke besluitvorming in de VS plaatsvindt en de gevolgen daarvan voor de wereldpolitiek. Een lezing van de professor is bijzonder waardevol voor het begrijpen van de huidige dynamiek en toekomstige ontwikkelingen van de Amerikaanse politiek.

Volg het nieuws

Andere Amerika-kenners vind je binnen de journalistiek. Bert De Vroey volgt voor de VRT-nieuwsredactie de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek al 23 jaar op de voet, net als de internationale machtsverhoudingen en organisaties als de NAVO, de VN, de G7 en de EU. Hij maakte een vijftigtal reportagereizen in de VS en bracht verslag uit over zes verkiezingscampagnes voor het Witte Huis. In telkens weer geactualiseerde lezingen gaat hij in op het systeem en het verloop van de verkiezingen, de kandidaten en hun plannen en ideeën, en de betekenis van de stembusslag voor Europa.

Sinds 2016 volgt Thomas De Graeve het land professioneel voor VRT NWS. In zijn keynote gaat hij op zoek naar de ziel van Amerika. De inwoners botsen met elkaar over de kwestie wat Amerika was, is en zou moeten zijn. De Verenigde Staten zijn verdeeld. De democratie wankelt, en kan nog steeds vallen. Aan de hand van verhalen die hij er de afgelopen jaren als verslaggever registreerde, gidst Thomas je door de problematiek van de Amerikaanse samenleving.

Verdiep je met behulp van deze sprekers in de strijd om het Amerikaans presidentschap. Je kan hen boeken bij Read My Lips.