Wij hebben andermaal een fantastische studiedag achter de rug. Met gastspreker Dirk Barrez wisten we dat het sowieso een meerwaarde zou betekenen en hij heeft dat ook dit jaar weer maar eens bevestigd. Dirk Barrez hebben we voor een derde maal geboekt. Zijn thema’s en of onderwerpen kunnen ons echt wel boeien.

Eddy De Wit
ACV Openbare diensten De Watergroep
Foto van micro