Chams kwam met een zeer helder betoog over het verloop van revoluties tegen dictators in het Midden-Oosten. Zijn spreekvaardigheid was van een hoog niveau en hij hield het publiek in zijn greep, ondanks dat de ruimte nogal gehorig was.

Bart Berlee
Spectrum SP&C Wageningen
Foto van micro

De stem van Zaougui als columnist in het debat over de evoluties in de Arabische wereld apprecieer ik al jaren. Met zijn boek Dictators levert hij een onmisbare bijdrage aan het begrijpen van wat er gebeurt. Het is een medicijn tegen instantmeningen van het niveau ‘zie je wel’, tegen de veralgemeningen over ‘de moslim’ en ‘de Arabier’. De recente geschiedenis in de regio laat zich maar begrijpen in het bredere perspectief van revoluties, onderdrukking en menselijk gedrag.

Rudi Vranckx
auteur en VRT-journalist

Zaougui is een van de verstandigste mensen die ik ken als het gaat om écht begrijpen wat er in de Arabische wereld speelt.

David Van Reybrouck
auteur en historicus

Met pakkende voorbeelden over gewone mensen laat Zaougui zien wat Arabische dictators allemaal doen om de macht te behouden en wat dit betekent voor hun onderdanen. Lees zijn boek Dictators en je begrijpt niet alleen waarom zoveel Arabieren in opstand zijn gekomen, maar ook waarom die opstanden mislukken.

Joris Luyendijk
auteur en journalist
Foto van micro