Twaalf manieren hoe experimenten je helpen

Johan D’haeseleer

Johan D’haeseleer is industrieel ingenieur, arbeidsanalist, Vlerick-alumnus en eigenaar van Team Fixers. Als expert in persoonlijke effectiviteit en contentement tracht hij zijn klanten te leren hoe efficiënter om te springen met hun tijd. Dit kan simpel: door te experimenteren met je eigen fysieke, emotionele, mentale systemen en met je aandacht.

Johan D’haeseleer
Photographer: Alex Harris | Copyright: © Shooting Break Photography

Team Fixers is de opvolger van Johans Extra Tijd, zijn vorige onderneming. Samen met een zevental freelancers wil Johan mensen helpen die het gevoel hebben dat ze de controle over hun tijd kwijt zijn. Gewapend met eigen voorbeelden en een koffer grote en kleinere tips, leert hij zijn publiek hoe effectief ‘extra tijd’ te maken voor hun passies, voor wat ze echt willen doen. Omdat hij zelf op een bepaald moment in zijn leven zich opgebrand en ontevreden voelde, volgde hij workshops, trainingen en coachings in persoonlijke efficiënte. Met wisselend succes. De echte doorbraak kwam maar toen hij naar zijn eigen processen keek zoals een werkvereenvoudiger, zoals een ingenieur kijkt naar fysieke processen in een bedrijf. Dat inzicht was de start van de T.E.A.M.- Fixers.

Experi-mens

Johan experimenteerde op en met zichzelf. Het resultaat vind je in zijn keynote: Experimens. Hierin leert hij je de kunst om controle te krijgen over je biologische systemen waardoor je je beter, sneller en meer kan focussen. Hij legt stap voor stap uit hoe je je eigen experimenten opstart. Door een experi-(wo)man te worden zal je wijzigingen ervaren die je toestaan om te groeien. Johan demonstreert experimenten waardoor je meer energie krijgt, beter slaapt, minder tijd nodig hebt om je werk af te maken en toch meer relaxed en gelukkiger wordt. Een aantal synoniemen voor experiment zijn : oefening, probeersel, research en ontwikkeling. Development is ook een mooie benaming. Je zoekt en je ontwikkelt. Experimenten zijn aanpakken die je nog niet gedaan hebt op de manier die je nu gaat onderzoeken. Je kent de uitkomst dus nog niet maar hebt naar alle waarschijnlijkheid wel een hypothese.

Twaalf manieren

Ieder mens kan gewoontes aan- of afleren. Je hoeft daarmee niet te wachten tot een probleem onoverkomelijk wordt. Je kan de omstandigheden voor zijn door te experimenteren. Johan benoemt twaalf manieren hoe persoonlijke experimenten je helpen.

1. Ze geven je inzicht
We hebben allemaal vooroordelen en blinde vlekken. Experimenten maken die zichtbaar. Misschien weet je niet dat bewegen voor jou een manier is om productief te blijven. Een experiment schept klaarheid. Spoiler alert: je bent niet volkomen rationeel. Dankzij je experimenten krijg je een inzicht in je irrationaliteit en kan je je daar voordeel mee doen.

2. Ze zorgen voor verbetering of bevestiging
Wanneer je iets anders probeert dan wat je gewoonlijk doet, merk je een verbetering in je resultaat of niet. Bevestigen dat je goed bezig bent, heeft veel waarde.

3. Ze zorgen voor verhalen
Het loopt niet altijd hoe je het verwacht. Die onverwachte zaken zorgen voor mooie, misschien wel grappige, verhalen.

4. Ze zijn veilig
Een experiment kan nooit verkeerd gaan. Je doet het anders om iets te weten te komen. Omdat je omgeving weet dat het een om een test gaat, is er minder externe weerstand.

5. Ze zijn beperkt in duur
Het einde van iets zien, helpt om in actie te komen. Het is makkelijker om één maand vroeg op te staan dan dat voor gans je leven te doen.

6. Natuurlijke nieuwsgierigheid en je liefde voor leren
Experimenten voeden je natuurlijke nieuwsgierigheid.

7. Je weet het
Zolang je iets niet geprobeerd hebt, kun je het niet weten. Het blijven hersenspinsels of alleen maar theorie. Wat zeg je wanneer er je gevraagd wordt : Kan je cello spelen? Nee? Of :ik weet het niet, ik heb dat nooit geprobeerd.

8. Ze zijn een onderdeel van de Growth mindset
Volgens Carol Dweck heb je een Fixed mindset of een Growth mindset. Alle succesvolle individuen beschikken over een Growth mindset. Ze geloven dat wat ze van nature hebben meegekregen een startpunt is om zich verder te ontwikkelen.

9. Ze zorgen voor toestemming
Wanneer je aan je omgeving communiceert dat je een experiment gaat doen, ga je minder weerstand ondervinden. Ze zijn op de hoogte.

10. Ze zorgen voor veranderingsbereidheid
Door experimenten te doen, wordt je veranderingsbereidheid groter. Je natuurlijke weerstand die je in de status quo houdt, wordt kleiner. Het wordt voor je onderbewuste de normaalste zaak dat je bewust andere zaken doet. De status go wordt makkelijker.

11. Ze vergroten je wilskracht
Je wilskracht heeft niet alleen een relatie met het glucose niveau in je bloed. Je wilskracht wordt ook groter wanneer je oefent met ander gedrag.

12. Ze vergroten je leervermogen
Onder stressomstandigheden nieuwe zaken leren, is beperkt leren. Je brein kan het nieuwe gedrag alleen maar doen als exact dezelfde omstandigheden zich voor doen. Experimenteren zorgt voor een leren dat aanpasbaar is.

Klinkt simpel, niet?  Zijn klanten noemen Johan niet voor niets ‘Mister Simplicity’.