Verzuim aanpakken: minder halve maatregelen, meer multidisciplinaire oplossingen

gemmahermans
Johan D’haeseleer

Zou u op bergexpeditie vertrekken met een klimmer of een paar sherpa’s minder? ‘Onmogelijk!’ hoor ik u denken. In veel organisaties is werken met onvolledige teams vandaag helaas wél dagelijkse kost. De cijfers liegen er niet om: voor langdurig verzuim alleen al staat de teller op bijna een half miljoen Belgen.

De verzuimgolf wordt onbetaalbaar

Het kostenplaatje van dat verzuim voor onze overheid is navenant. Alleen al aan uitkeringen en niet-ontvangen belastingen loopt de rekening op tot ruim 21 miljard euro. Maar samen met die ontsporende cijfers groeit gelukkig ook het besef: zo kan het echt niet verder. Nagenoeg elke sector kreunt onder het personeelstekort en de verzuimgolf wordt stilaan onbetaalbaar.

Hoog tijd om verzuim echt vast te pakken

Een heldere visie is het startpunt van elke succesvolle verzuimaanpak. Waarom vindt u gezondheid en welzijn belangrijk op uw werkvloer? Welke rol en verantwoordelijkheden krijgen alle betrokkenen toebedeeld? Hoe wilt u concreet werk maken van preventie? En wat met aangepast werk?

Die visie vertaalt u vervolgens in doelstellingen en maatregelen. Daar hangt u ook parameters – verzuimpercentage, nulverzuim, verzuimfrequentie … – aan vast om de impact van uw inspanningen te monitoren. Ga voor haalbaarheid, maar wees zeker ook voldoende ambitieus.

Ziektebriefje staat vertrouwensband in de weg

Want ambitie moet er op elk niveau zijn. Daarom betreur ik de halfslachtige maatregelen waar onze overheid soms mee op de proppen komt. Drie keer één ziektedag opnemen zonder doktersattest is zo’n maatregel. Maar houden uw medewerkers bij hoe vaak ze al afwezig zijn geweest het voorbije jaar? Of hun huisarts of specialist? Enkel u als werkgever heeft dat overzicht.

Naast bijkomende administratie, wantrouwen en frustraties, blijft de maatregel de filosofie van het ziektebriefje ondersteunen. Dat ziek zijn een kwestie is van alles of niets. Terwijl uw zieke medewerker het misschien wél ziet zitten om enkele uren te werken, van thuis uit in plaats van op kantoor. Een ambitieuze verzuimaanpak zet net in op dialoog en vertrouwen.

Verzuimaanpak start met een warm-zakelijke band

Vertrouwen en duidelijke afspraken vormen de basis van een warm-zakelijke band tussen werkgever en werknemer. Toon oprechte interesse in het welzijn van medewerkers. Bij ziekte, maar ook als iedereen gewoon op post is.

Die vertrouwensband effent het pad naar open communicatie, waarbij medewerkers ook gevoelige zaken durven te bespreken. Door op zo’n moment samen naar oplossingen te zoeken, kan u verzuim terugdringen of zelfs vermijden.

Oplossingen ontstaan rond de tafel

U staat er trouwens niet alleen voor. Vanuit uw externe preventiedienst kan u rekenen op ondersteuning. Snel multidisciplinair ingrijpen heeft een serieuze impact op de verzuimduur. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel. Zo kan de samenwerking tussen huisarts en arbeidsarts nog stukken beter.

Ik startte dit betoog met enkele hallucinante cijfers. En misschien kijkt u nu tegen een berg aan. Niets is minder waar. Als u doelen durft te stellen en vasthoudt aan uw ambitie, dan is het mogelijk om bergen te verzetten. Doen we dat allemaal, dan creëren we op termijn grote maatschappelijke impact.

Wil je nog meer weten over hoe je verzuim tegen gaat? Boek dan een keynote met Bart Teuwen voor nog meer advies.

gemmahermans