In de denktank van Dirk Holemans

Dirk Holemans

Een keynote van Dirk Holemans, de drijvende kracht achter Denktank Oikos, neemt je mee in de zoektocht naar een economie die solidair welvaart creëert voor iedereen zonder dat dit ten koste gaat van het milieu. Dit vraagt een flinke dosis veerkracht en verbeeldingskracht van ieder van ons.

Dirk Holemans

Dirk Holemans is naast keynote spreker en coördinator annex hoofdredacteur van Oikos, ook auteur en stadsverteller in Gent. In die laatste functie neemt hij je mee op historische wandelingen doorheen de stad en vertelt hij de rijke geschiedenis door de lens van voedsel. Met zijn lees- en wandelboek Honger naar Gent, kan je achteraf nog nagenieten.
Voorheen werkte Dirk als onderzoeker en docent aan verschillende universiteiten. Hij studeerde immers af als bio-ingenieur en verbreedde daarna zijn horizon met een kandidatuur in de filosofie en een master in bedrijfseconomie. Later werd hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was hij gedurende twintig jaar actief als lokaal mandataris voor Groen in Gent. Binnen het Europese netwerk is Dirk actief als co-voorzitter van de Green European Foundation.  Omdat hij meer tijd wilde voor zichzelf, zijn gezin, en voor het schrijven, koos Dirk ervoor om zijn politiek mandaat niet verder te zetten. Hij bleef wel nog parlementair adviseur van het Vlaams parlement.

Naast boeken als Vrijheid & Zekerheid en Het Ecologisch Kompas schrijft hij regelmatig essays en opiniestukken voor De Standaard, De Morgen, Knack en The Green European Journal. Deze verschijnen geregeld in de media. Samen met Marie-Monique Franssen en Philsan Osman schreef hij  het essay Voor wie willen we zorgen?, dat ondertussen vertaald werd in het Engels, Duits, Pools en Turks.

Genoeg

Voor Dirk is het sleutelwoord voor de toekomst: genoeg. We moeten zorgen voor genoeg welvaart voor iedereen, en tegelijk is het genoeg geweest hoe onze groei ten koste van het leefmilieu gaat.

Ons ultieme streefdoel is een wereld die ‘goed genoeg’ is voor iedereen.
- Dirk Holemans, coördinator Denktank Oikos

Hoe die wereld er kan uitzien en wat daarvoor moet gebeuren, daar denkt men bij Oikos over na. Mensen willen levenskwaliteit, een economie die er voor zorgt dat niemand iets tekort komt, zoals betaalbaar én kwaliteitsvol wonen. Het is tijd voor een paradigma­shift: van een slaapwandelende maatschappij, gefocust op profijt, concurrentie en consumptie, naar een toekomstvaardige samenleving, die voorrang geeft aan investeringen, samenwerking en welzijn.

Veerkracht

Onze maatschappij schrok op door het coronavirus. We weten dat er ons nog schokken staan te wachten op het vlak van klimaat, biodiversiteit en voedselvoorziening. We moeten nu nadenken hoe we daar adequaat mee zullen omgaan. Veerkracht is hierbij het sleutelwoord. Een systeem is pas veerkrachtig als het blijft functioneren na een schok.
In de keynote Veerkracht in schokkende tijden, legt Dirk het veerkrachtprincipe uit. Een veerkrachtig systeem is in staat zich om te vormen in functie van veranderende omstandigheden om de nodige diensten te blijven leveren. Aan de hand van vier concrete principes en sprekende voorbeelden toont Dirk hoe dat kan.

De kracht van verbeelding

Mensen zijn echter vaak angstig voor wat ze niet kennen. Maar nieuwe maatregelen kunnen evengoed supermooi zijn. Ecologie kan een verhaal van verbinding worden in plaats van een geheel van draconische maatregelen. Als we geen stappen zetten, kunnen we ons ook geen andere toekomst verbeelden. De klimaatcrisis is daarom volgens Dirk ook een crisis van de verbeelding. Tegelijkertijd zijn de ecologische crisis en de sociale crisis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan de ene problematiek bijgevolg niet aanpakken zonder de andere. Dirk zet nog een stap verder.

De ondertitel van het essay Voor wie willen we zorgen?  luidt: ecofeminisme als inspiratiebron. Wat is er nu zo feministisch aan ecologie?  Sinds de zeventiende eeuw vertrekt de moderne samenleving vanuit een ideologie van overheersing en onderdrukking. Deze hiërarchieën laten toe dat machtige groepen in de samenleving zowel andere groepen, bijvoorbeeld vrouwen, als de natuur uitbuiten. Het dominante idee is nog steeds dat we meester kunnen zijn over anderen en over de natuur en dat we beide ongebreideld mogen gebruiken of opzijschuiven als we daar zelf direct baat bij hebben. Deze vastgeroeste denkbeelden moeten we ombouwen om ons een andere toekomst te kunnen verbeelden. Daarom heet deze keynote van Dirk: Geen verandermacht zonder verbeeldingskracht.

Beide keynotes van Dirk kan je nu boeken bij Read My Lips.