Peter De Keyzer gaf een schitterende lezing. Rijke inhoud, goed onderbouwd, met veel samenhang gebracht. Hij is een vlotte, dynamische spreker. Zijn vooruitgangsoptimisme werkte aanstekelijk! Zijn lezing is een echte aanrader.

Actueel Denken & Leven - Hasselt

Foto van micro

Peter De Keyzer bracht een keynote over de huidige financieel-economische situatie en zijn toekomstvisie voor onze Algemene Vergadering. Helemaal niet zwaar op de hand; even enthousiast als interessant!

Waldo Van de Velde

Directeur-Generaal Febelgra

Heel sterk hoe Peter al meermaals bij A Seat At The Table grote groepen jongeren met een niet al te evidente achtergrond heeft geïnspireerd. Hij toont ze dat ze ambitieus kunnen en moeten zijn en zo hun kansen kunnen creëren.

Youssef Kobo

Initiatiefnemer A Seat At The Table

Peter De Keyzer is een van de invloedrijkste economen van zijn generatie. Geen dorre cijferaar, maar een creatieve invloedrijke ideeënman!

Herman Daems

KU Leuven

Foto van micro

Peter De Keyzer laat overtuigend zien hoe d markteconomie, mits goed ingekaderd, de beste kans biedt om de vele uitdagingen van de toekomst succesvol aan te gaan. Peter De Keyzer kent zowel de theorie als de praktijk van de reële economie en de financiële markten. Een zeldzame combinatie.

Han de Jong

Chief Economist ABN Amro Bank

Veel economen voeden het huidige pessimisme over de toekomst. Peter De Keyzer is een welkome uitzondering. Ja, er zijn problemen, maar Peter toont uitgebreid aan dat er ook oplossingen zijn. Er is reden tot optimisme.

Paul De Grauwe

London School of Economics